> dienstverlening > seksueel misbruik smpr

SMPR

SMPR
SMPR betekent Seksueel Misbruik in Pastorale en gezags Ė Relaties.
Daarbij gaat het om misbruik van macht of vertrouwen door een pastor, predikant, voorganger of een kerkelijk functionaris ten opzichte van een gemeentelid in de vorm van seksuele handelingen of toespelingen of uitnodigingen tot seksueel contact dan wel ander intimiderend gedrag, vaak onder druk van geheimhouding.Het gaat dus niet alleen om grensoverschrijdend gedrag van voorgangers of pastoraal werkenden in de gemeente, maar om Šllen die in de gemeente een functie bekleden, zoals kerkenraadsleden, wijkcontactpersonen, koordirigenten, kosters / beheerders en jeugdwerkers.

Protocol
Het is van groot belang om als kerkenraad op de hoogte te zijn van hoe te handelen als een gemeente geconfronteerd wordt met (signalen) van seksueel misbruik.
Om kerkenraden daarin te ondersteunen is door de Broederschapsvergadering in voorjaar 2011 het ĎADS protocol in zake seksueel misbruik in pastorale relaties en gezagsrelaties Ď aangenomen.
Om het te lezen, klik hier.

Meldpunt
Daarnaast is de ADS aangesloten bij het meldpunt SMPR. Bij het meldpunt kunt u, zonodig anoniem, telefonisch (030-3038590) of per mail (info@smpr.nl) terecht als u te maken heeft (gehad) met seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag. †Een deskundige medewerker van het meldpunt is er voor de eerste opvang en biedt een luisterend oor. Ook kunt u informatie krijgen over de mogelijkheden van aanpak. En benadeelden kunnen, als zij dat willen, in contact gebracht worden met een vertrouwenspersoon.

Voor meer informatie over het meldpunt SMPR zie: https://www.smpr.nl/default.aspx


seksueel misbruik

 
Meer informatie Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2021 Doopsgezind.nl