ads > dienstverlening > archivering

Commissie tot de Archieven

Is het archief van uw gemeente, uw stichting of uw sociŽteit op orde? De Commissie tot de Archieven ondersteunt doopsgezinde gemeenten, stichtingen en sociŽteiten bij het beschrijven en onderbrengen van hun archiefstukken, opdat ook latere generaties hun geschiedenis kunnen bestuderen.

In dit digitale tijdperk is het geen sinecure om archieven zodanig te beheren dat gebeurtenissen en vergaderingen voor het nageslacht vindbaar blijven. Wat moet er bewaard worden en vooral hoe? Daarbij wil de Commissie tot de Archieven uw gemeenteleden die verantwoordelijk zijn voor de archivering zo nodig de helpende hand reiken.

Meer informatie

Wilt u weten, wie in uw rayon lid is van de archiefcommissie? Hebt u andere vragen? Schrijf of mail naar de secretaris: Ruth Winsemius, winsemius@planet.nl | Frans van Mierisstraat 69hs | 1071 RL Amsterdam.

Meer informatie Facebook   Twitter   ANBI-register
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2019 Doopsgezind.nl