> schenken en nalaten > eenmalige schenking

Eenmalige schenking

Privé
Eenmalige schenkingen door een privépersoon zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar in het jaar waarin de gift is gedaan. Op deze wijze kan een belastingvoordeel worden behaald van maximaal 52 %. Wel dient op het geschonken bedrag 1 % van het drempelinkomen* in mindering te worden gebracht, terwijl voor de belastingen de aftrekbaarheid is beperkt tot 10 % van het drempelinkomen.
*drempelinkomen= het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

Rekenvoorbeeld: Bij een drempelinkomen van € 70.000: 1% = € 700; 10% = € 7000. In geval van een schenking van € 6.000, is voor de belasting aftrekbaar een bedrag van: € 6000 – 700 = € 5.300. Bij dit rekenvoorbeeld is maximaal € 7000,- euro aftrekbaar voor de belasting.

Zakelijk
Als u een B.V. hebt kunt u ook de B.V. een éénmalige schenking laten doen. Schenkingen door een B.V. zijn volledig aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting, mits deze schenkingen niet meer bedragen dan 50 % van de winst van de vennootschap en niet meer dan € 100.000,00 per jaar bedragen.

Meer informatie/contact
Voor vragen en nadere informatie over eenmalig schenken, privé of zakelijk, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de ADS: | info@ads.nl.

 
  Meer informatie   Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2022 Doopsgezind.nl