> aanbod smpr gemeenteavond

Aanbod SMPR gemeenteavond

Binnen de ADS is de Steungroep SMPR actief en heeft als kerntaak: seksueel misbruik in pastorale- en gezagsrelaties bespreekbaar maken in kerkenraden en deelorganisaties. Voor kerkenraden en gemeenteleden is het van belang te weten wanneer grenzen in bijvoorbeeld een pastorale vertrouwensrelatie overschreden worden. Daarom biedt de Steungroep SMPR u en alle andere Doopsgezinde gemeenten een informatief programma over seksueel misbruik aan, geschikt voor een gemeenteavond of Ėmiddag.

Dit aanbod omvat het volgende:
- Eťn van de leden van de Steungroep SMPR verzorgt samen met de consulent gemeenteopbouw het programma in uw gemeente.
- Dit aanbod geldt van oktober 2014 tot en met mei 2015.
- Datum en tijdstip worden in gezamenlijk overleg bepaald, waarbij zoveel mogelijk rekening zal worden gehouden met een datum van uw voorkeur.
- Het programma duurt twee uur en is geschikt voor een gemeenteavond of andere bijeenkomst in uw gemeente.
- Het programma is erop gericht gemeenteleden alert te maken op het grijze schemergebied dat kan leiden tot seksueel misbruik. Aan de hand van theorie en een casus worden de gemeenteleden uitgenodigd hierover met elkaar in gesprek te gaan.
- Het programma is preventief. Dat wil zeggen dat in de gemeente geen sprake hoeft te zijn (geweest) van seksueel misbruik.
- Door dit programma in uw gemeente aan te bieden maakt u als kerkenraad duidelijk dat u de ogen niet sluit voor het gegeven dat ook in onze Doopsgezinde geloofsgemeenschap sprake zou kunnen zijn van slachtoffers en daders.
- Voor dit programma vraagt de ADS van uw gemeente 50 euro als tegemoetkoming in de (reis)kosten.

Als u interesse heeft voor dit aanbod dan verzoeken wij u contact op te nemen met de consulent gemeenteopbouw Machteld Stam:†gemeenteopbouw@ads.nl

Graag zien wij u reactie uiterlijk 1 oktober 2014 tegemoet.


Terug naar overzicht trainingen en cursussen

 
Meer informatie Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2022 Doopsgezind.nl