> dienstverlening > personele diensten

Personele dienstverlening

Personele dienstverlening
De personele dienstverlening voor doopsgezinde gemeenten wordt verzorgd door een aparte instelling. De Instelling ten dienste van Doopsgezinde Gemeenten en Predikanten is het informatiepunt omtrent procedures, formulieren en informatie voor gemeenten en Geestelijk werkers. De IDGP treedt op als uitvoerder van de loonadministratie en andere werkgeverstaken. Tevens is de IDGP het administratiekantoor voor Doopsgezinde Gemeenten voor hun overige werkers.

Meer informatie: website IDGP 


Arbeidsvoorwaarden

Voor doopsgezinde predikanten en pastoraal werkers gelden de arbeidsvoorwaarden, zoals deze zijn opgesteld door het Georganiseerd Overleg, het overlag tussen gemeenten en predikanten en de ADS. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de Rechtspositieregeling voor Predikanten in dienst van Doopsgezinde gemeenten. De salarisbedragen en andere financiële gegevens als de vergoedingsregelingen worden jaarlijks gepubliceerd in de salarisbrief. Voor de overige functionarissen geldt geen algemene arbeidsvoorwaarden. De ADS adviseert gemeenten zich te conformeren aan de arbeidsvoorwaarden van de PKN.

Voor predikanten en pastoraal werkers is er een belangenvereniging: website Algemene Nederlandse Doopsgezinde Predikantenvereniging

 
Meer informatie Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2021 Doopsgezind.nl