> dienstverlening > gemeenteopbouw

Gemeenteopbouw

De Algemene Doopsgezinde SociŽteit ondersteunt gemeenten bij hun opbouw aan een vitale en boeiende gemeente. Door het organiseren van toerustingsbijeenkomsten en trainingen, het ontwikkelen van materiaal, het begeleiden van gemeenteprocessen en het adviseren van kerkenraden.

Ook is het mogelijk om begeleiding of training op maat te krijgen, toegespitst op de speciefieke vragen van de eigen gemeente.†

Contactpersonen:
mw. Machteld Stam-Timmer†† gemeenteopbouw e-mail
mw. Joke van der Heide jeugd- en jongerenwerk† e-mail


Spitsuurclub
Themaweekenden voor de tussengeneratie

De Spitsuurclub bestaat uit een aantal jaarlijks terugkomende weekenden waar dertigers tot vijftigers bij elkaar komen om het geloofsgesprek te voeren. Doel van de weekenden is dat de deelnemers op een open manier zich bezinnen op theologie en literatuur, het gesprek met elkaar daarover aan gaan en dwarsverbanden leggen naar maatschappij en cultuur.

Lees verder...


SMPR
Aanbod voor gemeenteavond

Binnen de ADS is de Steungroep SMPR actief en heeft als kerntaak: seksueel misbruik in pastorale- en gezagsrelaties bespreekbaar maken in kerkenraden en deelorganisaties.†
Lees verder...


Geweldloos Samenleven
Verbinding maken tussen de ander en onszelf

Geweldloos Samenleven is een initiatief van doopsgezinden om een cultuur van vrede en gerechtigheid te bewerkstelligen op basis van geweldloosheid. GeÔnspireerd door bijbelse verhalen† waarin we opgeroepen worden om het kwade door het goede te overwinnen is Geweldloos Samenleven in 2000 opgericht.

Lees verder...

 
Meer informatie Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2021 Doopsgezind.nl