> organisatie > doelstelling

Doelstelling

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) is opgericht in 1811 met als oorspronkelijk doel het verzorgen van de opleiding van predikanten en het financieel ondersteunen van 'behoeftige gemeenten'. Tegenwoordig functioneert de ADS als landelijk bureau voor de hele geloofsgemeenschap: landelijk, regionaal en lokaal.

Dat doet de ADS onder meer door het uitvoeren van de volgende taken:

•    stimuleren van een gemeenschappelijk beleid van doopsgezinde gemeenten, regionale verbanden en instellingen door het organiseren van regelmatig overleg
•    het opleiden van predikanten en verzorgen van (na)scholing op het Doopsgezind Seminarium
•    aanbieden van cursussen en materiaal voor gemeenteopbouw
•    begeleiden en organiseren van plaatselijk, regionaal en landelijk jongerenwerk
•    verzorgen van materiaal bij het jaarthema
•    vertegenwoordigen van de doopsgezinden in landelijke, Europese en wereldwijde doopsgezinde en oecumenische organisaties
•    publicatie van magazine Doopsgezind NL, digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU en het Doopsgezind WEB.
•    organisatie van (landelijke) activiteiten en evenementen
•    verzorgen van arbeidsvoorwaarden voor predikanten en uitvoering van salarisbetaling en HRM voor predikanten en andere werkers in de gemeenten via de Instelling ten dienste van doopsgezinde gemeenten en predikanten (IDGP, zie idgp,nl)

 

 
Meer informatie Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2021 Doopsgezind.nl