ads > organisatie > doelstelling

Doelstelling

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) is opgericht in 1811 met als oorspronkelijk doel het verzorgen van de opleiding van predikanten. Inmiddels functioneert de ADS als landelijk bureau voor de hele geloofsgemeenschap: landelijk, regionaal en lokaal.

Dat doet de ADS onder meer door het uitvoeren van de volgende taken:

•    stimuleren van een gemeenschappelijk beleid van doopsgezinde gemeenten, regionale verbanden en instellingen door het organiseren van regelmatig overleg
•    het opleiden van predikanten en verzorgen van (na)scholing op het Doopsgezind Seminarium
•    aanbieden van cursussen en materiaal voor gemeenteopbouw
•    begeleiden en organiseren van plaatselijk, regionaal en landelijk jongerenwerk
•    verzorgen van materiaal bij het jaarthema
•    vertegenwoordigen van de doopsgezinden in landelijke, Europese en wereldwijde doopsgezinde en oecumenische organisaties
•    publicatie van magazine Doopsgezind NL, digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU en het Doopsgezind WEB.
•    organisatie van (landelijke) activiteiten en evenementen
•    verzorgen van een pensioenregeling voor predikanten en andere werkers in de gemeenten en arbeidsvoorwaarden voor predikanten

 

  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl