> organisatie

Organisatie

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) ondersteunt de doopsgezinde geloofsgemeenschap in Nederland, fungeert als landelijk bureau en centraal beleids-/bestuursorgaan en verzorgt de vertegenwoordiging naar andere organisaties in binnen- en buitenland. Bij de ADS zijn 107 doopsgezinde gemeenten aangesloten.

Tweemaal per jaar komen de vertegenwoordigers van alle gemeenten bij elkaar in de Gemeentevergadering (voorheen:Broederschapsvergadering). Deze vergadering vormt het hoogste orgaan van de ADS. Samen bepalen de leden en de gemeenten het geestelijke en het overkoepelende beleid. Voor de uitvoering van het beleid is het ADS Bestuur (voorheen: Broederschapsraad) verantwoordelijk.

Vanuit het ADS-bureau worden de landelijke, regionale en lokale doopsgezinde organisaties en gemeenten ondersteund. Het bureau draagt zorg voor de dagelijkse, praktische uitvoering van het beleid: secretariaat, financiën, communicatie, algemene zaken. Ook onderhoudt de ADS samenwerkingsverbanden en contacten met andere (religieuze en maatschappelijke) organisaties.

 
Meer informatie Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2020 Doopsgezind.nl