ads > organisatie

Organisatie

De Algemene Doopsgezinde SociŽteit (ADS) ondersteunt de doopsgezinde geloofsgemeenschap in Nederland, fungeert als landelijk bureau en centraal beleids-/bestuursorgaan en verzorgt de vertegenwoordiging naar andere organisaties in binnen- en buitenland. Bij de ADS zijn 114 doopsgezinde gemeenten aangesloten.

Tweemaal per jaar komen de vertegenwoordigers van alle gemeenten bij elkaar in de Broederschapsvergadering. Deze vergadering vormt het hoogste orgaan van de ADS. Samen bepalen de leden en de gemeenten het geestelijke en het overkoepelende beleid. Daarnaast heeft de ADS een dagelijks bestuur, de Broederschapsraad.

Vanuit het ADS-bureau worden de landelijke, regionale en lokale doopsgezinde organisaties en gemeenten ondersteund. Het bureau draagt zorg voor de dagelijkse, praktische uitvoering van het beleid: secretariaat, financiŽn, communicatie, algemene zaken. Ook onderhoudt de ADS samenwerkingsverbanden en contacten met andere (religieuze en maatschappelijke) organisaties.

De controlerende taken liggen in handen van de Raad van Toezicht. Deze ziet toe op de uitvoer en voortgang van het beleid en de afspraken die in de Broederschapsvergadering zijn gemaakt.

Meer informatie Facebook   Twitter   ANBI-register
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2018 Doopsgezind.nl