> organisatie

Organisatie

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) ondersteunt de doopsgezinde geloofsgemeenschap in Nederland, fungeert als landelijk bureau en centraal beleids-/bestuursorgaan en verzorgt de vertegenwoordiging naar andere organisaties in binnen- en buitenland. Bij de ADS zijn 103 doopsgezinde gemeenten aangesloten.

In 2019 en 2020 is de bestuurlijke organisatiestructuur van de ADS gewijzigd. Drie keer per jaar komt de Ledenraad samen met het bestuur bij elkaar. De leden van de Ledenraad vertegenwoordigen de verschillende regio's en worden door de gemeenten in de betreffende regio's gekozen. Ledenraad en Bestuur bepalen samen het beleid van de ADS. Voor de uitvoering van het beleid is het ADS Bestuur verantwoordelijk.

Een keer per jaar vindt het Gemeenteberaadplaats. IN dit beraad, waar alle doopsgezinden welkom zijn, worden (geloofs)inhoudelijke zaken aan de orde gesteld. Door middel van presentaties en workshops kan men zich inhoudelijk verdiepen. Punten die uit het Gemeenteberaad naar voren komen kunnen beleidsmatige gevolgen hebben. 

Een voorstelling van de organisatiestructuur is HIER te zien. 

Vanuit het ADS-bureau worden de landelijke, regionale en lokale doopsgezinde organisaties en gemeenten ondersteund. Het bureau draagt zorg voor de dagelijkse, praktische uitvoering van het beleid: secretariaat, financiën, communicatie, algemene zaken. Ook onderhoudt de ADS samenwerkingsverbanden en contacten met andere (religieuze en maatschappelijke) organisaties.

 
Meer informatie Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2022 Doopsgezind.nl