ads > partners

Partners

Luchthavenpastoraat
ADS is ook vertegenwoordigt in de Stichting Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol. Deze biedt vanuit een protestants-christelijke identiteit aan reizigers op de Luchthaven Schiphol pastorale en diaconale ondersteuning. Zij heeft daarvoor een pastor aangesteld die, in oecumenische samenwerking met twee pastores van een andere kerkelijke achtergrond en bijgestaan door vijfentwintig vrijwilligers van allerlei gezindten, het pastoraat gestalte geeft. De luchthavenpastores en vrijwilligers staan iedere hulpvrager die op hun pad komt, bij, ongeacht levensbeschouwing of religie. Samen zorgen zij voor een rustpunt waar mensen van alle nationaliteiten en levensovertuigingen welkom zijn. Zij bieden pastorale en geestelijke zorg, midden in de maatschappij. Naar site >>
Leeftocht Leeftocht
Leeftocht, een samenwerkingsverband tussen de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de groepsaccommodaties Dopersduin en Fredeshiem, biedt een buitengewoon aanbod aan activiteiten, lezingen en cursussen op het gebied van religie en spiritualiteit. Naar site >>

Stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtengoed
Een gezamenlijk initiatief van Vrijzinnigen Nederland, de Algemene Doopsgezinde SociŽteit en de Remonstrantse Broederschap. Deze stichting wil het vrijzinnig denken en handelen in de Nederlandse samenleving bevorderen. Onder vrijzinnigheid verstaat ze: met een open geest zoeken naar spirituele voeding en zingeving om geŽngageerd te kunnen leven. Ze gaat er van uit dat een vrijzinnige levenshouding kan bijdragen aan de versterking van vrijheid, tolerantie en compassie in de Nederlandse samenleving. Naar site >>
Contact in Overheidszaken Contact in Overheidszaken
Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO)†is een samenwerkingsverband van 28 christelijke†kerken en 2 joodse gemeenschappen. CIO behartigt hun gemeenschappelijke belangen bij de (rijks)overheid. De Algemene Doopsgezinde SociŽteit is lid van CIO. Naar site >>

Raad van Kerken
De Algemene Doopsgezinde SociŽteit is lid van de Raad van Kerken. In de Raad van Kerken werken zestien christelijke kerken en organisaties samen aan oecumenische dialoog en aan de gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving. Naar site >>
Anbi Anbi
De Algemene Doopsgezinde SociŽteit en de aangesloten gemeenten en organisaties hebben de ANBI-status. ANBI staat voor Algemene Nut Beogende Instelling. Dankzij deze status is het fiscaal aantrekkelijker om een donatie of schenking te doen aan de ADS of een van de aangesloten partijen. Naar site >>
 
Meer informatie Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2021 Doopsgezind.nl